Grupa od 12 velikih kompanija koje poseduju sopstvene korporativne blogove formirala je Savez blogera, pokrenut u cilju predstavljanja i promovisanja najboljih primera iz oblasti korporativnog bloginga. Osnivači su Cisco Systems, Coca-cola, Dell, GM, Microsoft, SAP i mnogi drugi. Grupa naziva sebe „profesionalnom zajednicom“ koja će omogućiti prenošenje znanja između izvršnih
menadžera. Predsednik je Andy Sernovitz, bivši direktor asocijacije Word of Mouth Marketing. via BC