Centar E8
www.e8.org.rs

Centar za promociju zdravih stilova zivota – Centar E8 je nevladina humanitarna organizacija koja svoj rad bazira na edukaciji mladih o HIV/sidi, polno prenosivim bolestima i reproduktivnom zdravlju.

Pa pogledajte :D