Centar E8
www.e8.org.rs

Centar za promociju zdravih stilova zivota – Centar E8 je nevladina humanitarna organizacija koja svoj rad bazira na edukaciji mladih o HIV/sidi, polno prenosivim bolestima i reproduktivnom zdravlju.

Pa pogledajte :D

Posted by:Eniac

Radoznali posmatrač koji neka od tih posmatranja pretvori u reči. Idealno reči koje izazovu one koje čitaju da probaju nešto novo, a život baziraju na akciji - ne izgovorima.