Nelojalna konkurencija – plastično!

Nelojalna konkurencija protivi se dobrim poslovnim običajima. Njome se može nanijeti ili nanosi šteta drugom trgovcu, drugoj pravnoj osobi ili potrošaču. Nelojalna konkurencija je i prodaja robe s oznakom ili podacima koji mogu stvoriti zabunu u pogledu porijekla robe. Neovlaštena upotreba znaka, tuđeg robnog žiga, oznake ili drugog vanjskog obilježja također je nelojalna konkurencija. Ako…

Read More