Неуспех. Чему страх од неуспеха, већ неуспешном. Да ли је тај страх инерција неког прошлог времена, које није ни постојало, а сам је мислио да јесте?