Slucajno sam malopre pričajući sa Pecom dokopao linka koji verovatno predstavlja moju ikada prvu napravljenu stranu. Naravno generisanu pomoću skripte, davne 2000. godine. Zanimljivo je videti koliko se čovek promeni za 7 godina, pogledajte samo nadimak, tad sam se još ložio da napravim hidrogensku bombu…