Na meti sam prozivki zbog svog načina života kako u realnom tako i u virtuelnom svetu. Evo još jednog dokaza…

Razglednica

PS. Pošaljilac je hteo ovim aktom da učini jedno dobro delo time što će me podići iz stolice i naterati da prošetam do Stefana čija je razglednica referenca u ovoj priči. Inače Shomi (pošiljalac) i Stefan su deo paklene građanske inicijative “Spomenik Betmenu” o kojoj je više puta bilo reči.