Moma je na ESu objavio skoro link ka mapi popularnosti društvenih mreža u svetu, pa sam odlučio dodati istu u sopstvenu riznicu tekstova od društvenim mrežama. Mapa je iz 2007. i nije u poptunosti kompletna, ali pokazuje trendove posećenosti SNova po kontinentima. Dodao bih ovoj mapi i još neke podatke za komšijske zemlje. U Hrvatskoj i Srbiji Facebook je daleko najpopularniji globalni SN, dok je u Makedoniji to slučaj sa Hi5-om. Takodje prilično sam siguran da u Evropi FB polako preuzima inicijativu nad Bebo-om, kada se sve lokacije uzmu u obzir.

Pa pogledajte!

Mapa posecenosti drustvenih mreza